Sankthans og General forsamling

Så nærmer vi os Sankt Hans og generalforsamligen:
Sankt Hans bliver uden bål på søen, men med grill selv fra kl. 17.30-18 for dem, som har lyst til at deltage.
Tag selv maden med, så mødes vi ved søen og hygger lidt.  

Husk tilmelding til spisning til generalforsamlingen, som er tirsdag d. 29. juni.
Sidste frist for tilmelding er til formanden på torsdag d. 24. juni, tlf. 21 15 35 66.

Udskriv