Særlige bestemmelser

NYE REGLER – aborrefiskeri:  
Generalforsamlingen vedtog i sommer følgende regler i forbindelse med aborrefiskeri:  
Aborrer på maksimalt 35 cm må hjemtages, og der må maksimalt opbevares to aborrer pr. person i båden samtidig, uanset størrelse, og hjemtages maksimalt to styk pr. person pr. fiskedag.
Aborren er fredet i april. *
Desuden har foreningen erfaret, at geddefredningen er udvidet, så den nu hedder fra 15. marts til 30. april, så det er ikke længere kun i april, at gedden har fredningstid.   Ovenstående er indført i ’Særlige Bestemmelser 2021’ som findes her på siden.  
Der kommer givetvis nogle flere ændringer til foreningens regler for fiskeriet, men det arbejdes der på p.t., så det kan fremlægges på næste års generalforsamling, så det kan være gældende fra kommende sæson.

Udskriv