Vigtigt NYT

Som vedtaget på årets generalforsamling skal der føres fangstbog.
Det har altid været tilfældet, men som offentliggjort på generalforsamlingen, så holder bestyrelsen nu øje med det.
Alle, der har været på søen, noterer det i fangstbogen i årerummet ved Haraldsted Sø, eller i årekassen ved Gyrstinge Sø.
Uanset om det bare var en rotur, en privatbåd, eller en kajak med fiskeret.
Fra september sammenligner bestyrelsen bookingerne med notaterne i fangstbøgerne, og er der uoverensstemmelser, vil de pågældende blive kontaktet herom.  
                                                                                                                                                                                                     Formanden

Udskriv