RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Velkommen hos Ringsted Sportsfiskerforening

Her finder du information om hvordan, du bliver medlem, aktiviteter og alle vores faciliteter, såsom både og fiskevande.

Nye regler!

VIGTIGT NYT FOR 2022 SÆSONEN:
 På generalforsamlingen d. 31. marts blev følgende vedtaget (forkortet form, med udtræk af det væsentligste):  
Fredningstider :  Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø:  Gedde, aborre og sandart ER FREDET fra 15. marts til 30. april (begge dage inklusiv).  
I perioden 8. juni til 15. september (begge dage inklusiv) er geddefiskeri med agn længere end 18 cm ikke tilladt, og geddefiskeri frarådes generelt, når vandet er varmt.  

 Fangstrapport :Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø:  
Medlemmerne er FORPLIGTET til at rapportere deres fangster fra foreningens både og privatbåde.
Dette gøres ved indføring i fangstbøgerne, der er fremlagt i årerummene.  
Bestyrelsen kan ved gentagne overtrædelser af ovennævnte suspendere medlemmers ret til at booke både i en kortere eller længere periode.    

Bådebooking:  Bådene kan maksimalt bookes for 2 dage af gangen. Indehaveren af medlemsnummeret, der benyttes til booking af båden, skal være til stede i båden under brugen, ellers må båden ikke benyttes.
Vinterbåde kan kun bookes for 1 dag.  
Bådene må kun benyttes mod forudgående bestilling i bådbooking-systemet, dog undtaget fribådene.

Tag aldrig en båd du ikke har bestilt!  
Bestyrelsen kan ved misbrug af bådbookingsystemet suspendere medlemmers ret til at booke både i en kortere eller længere periode.
I grove eller gentagne tilfælde har bestyrelsen mandat til at ekskludere medlemmer (jf. §4, stk. 1 i lovene).  
Hvis en bådbooking ikke ønskes brugt, skal den afbestilles senest 12 timer inden bookingen starter.
Det gøres ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ved gentagne tilfælde af manglende afbestilling suspendere medlemmers ret til at booke både i en kortere eller længere periode.   

Udskriv E-mail