RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Hav

Sildeture, stortorsketure, fladfisketure, makrelture o.m.a. står på havudvalgets program i årets løb. 1999 bød desuden på en tur til Det Gule Rev, men ellers går de fleste ture til Storebælt eller Øresund hvor foreningen booker sig ind på forskellige turbåde. 
Udover hyggen, fiskeriet og det kammeratlige samvær på disse ture, dystes der også sideløbende om en pokal for årets mesterskab i havfiskeri. 
Desuden findes en pokal til årets største torskefangst. 

Der er også 4 gange i årets løb udtagelsesture til kredsmesterskabet i havfiskeri, hvor holdet på fire mand, der skal repræsentere foreningen her, udtages. Foreningens havfiskere har ved flere lejligheder kvalificeret sig til D.M. i havfiskeri og i 1983 lykkedes det at vinde Danmarksmesterskabet i havfiskeri.

Udskriv E-mail

Kyst

Ringsted Sporstfiskerforening arrangerer jævnligt kystture til de sjællandske kyster. Foreningens kystudvalg har budt på ture til mange forskellige kyster, som f.eks.: Klint, Asnæs, Røsnæs, Reersø, Enø, Drøsselbjerg, Halskov m.m. 
Da Ringsted jo ligger midt på Sjælland er der ingen kyster der ligger uden for rækkevidde. Turene finder sted lørdag eller søndag. Vejr og vind den pågældende morgen kan godt være med til at afgøre hvor dagens tur bringer de deltagende kystfiskere hen. 

Kystudvalget arrangerer endvidere årligt 2 Weekend ture, forår og efterår, der strækker sig over fredag, lørdag og søndag, hvilket har været en tradition i en årrække. Turene går som regel til Omø, Sejerø og de sidste år har vi også besøgt Bornholm i foråret.

Kystfiskerne i foreningen dyster, som et krydderi på kystturene, om en pokal gældende for kystmesterskabet, samt en pokal for årets største ørredfangst.

Udskriv E-mail

Mede

Vi har årligt 4-8 mede konkurrencer som strækker sig fra april til Sidst i september. Fiskeriet foregår som regel i vores egne søer Haraldsted og Gyrstinge men et par ture udenbys bliver det da også til. Fiskeriet efter fredfiskene i vores søer må betegnes som rigtig fint, en dags fangst på 30kilo brasner er ikke usandsynligt, og når først fiskene er på din foder plads og du kan få dem stillet stabilt derude er der virkelig chancer for mange fisk i keepnettet. Rekorden på 4 timer i Gyrstinge har Kasper Nielsen med en fin vægt på 75,6kg. Og på 8 timer er vægten oppe på hele 153,3kg. Det er rigtig mange fisk, og siger noget om hvor mange fredfisk vores søer indeholder, ud over vores mange brasner har vi også fint med større gråskaller. Fiskeriet foregår i Gyrstinge oftest ude på 30-50m. hvor skrænten knækker.

Udskriv E-mail

Juniorafdelingen

Ringsted Sportsfiskerforening har en stor velfungerende juniorafdeling. Omkring en tredjedel af foreningens ca. 250 medlemmer er juniorer og arbejdet med de unge ledes af 3 -4 dygtige seniorer, som stiller sig til rådighed en aften om ugen. Tirsdag aften har i en årrække været junioraften i foreningen. Fra maj til hen i oktober foregår alt juniorudvalgets aktivitet med de unge sportsfiskere ved søerne, med udgangspunkt ved foreningens klubhus ved Haraldsted sø. 
Fra maj og frem til sommerferien vil alt fiskeri foregå fra bådene som ledes af en senior, efter sommerferien frem til oktober er der både mulighed for en tur i båd eller noget hygge mede på dæmningen.
 

I vintermånederne flyttes inden døre og her er det Benløse skole der lægger lokaler til juniortirsdagene. Dette foregår i formningslokalet, hvor der bl.a. fremstilles; woblere, fangstnet, stangholdere, fluer og mange andre spændende sager. Der undervises også i god fiskeetik og fiskemoral, og der lægges vægt på at de unge sportsfiskere får et kendskab til sikkerhed til søs med brug af redningsveste m.m. Ligeledes undervises i en skånsom færd i naturen, når man bl.a. begiver sig ud på en fisketur. De løbende oplysninger om foreningens juniorarbejde kan findes i medlemsbladet Fejlhugget.

Udskriv E-mail