RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Hav

Sildeture, stortorsketure, fladfisketure, makrelture o.m.a. står på havudvalgets program i årets løb. 1999 bød desuden på en tur til Det Gule Rev, men ellers går de fleste ture til Storebælt eller Øresund hvor foreningen booker sig ind på forskellige turbåde. 
Udover hyggen, fiskeriet og det kammeratlige samvær på disse ture, dystes der også sideløbende om en pokal for årets mesterskab i havfiskeri. 
Desuden findes en pokal til årets største torskefangst. 

Der er også 4 gange i årets løb udtagelsesture til kredsmesterskabet i havfiskeri, hvor holdet på fire mand, der skal repræsentere foreningen her, udtages. Foreningens havfiskere har ved flere lejligheder kvalificeret sig til D.M. i havfiskeri og i 1983 lykkedes det at vinde Danmarksmesterskabet i havfiskeri.

Udskriv E-mail