RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Velkommen hos Ringsted Sportsfiskerforening

Her finder du information om hvordan, du bliver medlem, aktiviteter og alle vores faciliteter, såsom både og fiskevande.

Særlige bestemmelser

NYE REGLER – aborrefiskeri:  
Generalforsamlingen vedtog i sommer følgende regler i forbindelse med aborrefiskeri:  
Aborrer på maksimalt 35 cm må hjemtages, og der må maksimalt opbevares to aborrer pr. person i båden samtidig, uanset størrelse, og hjemtages maksimalt to styk pr. person pr. fiskedag.
Aborren er fredet i april. *
Desuden har foreningen erfaret, at geddefredningen er udvidet, så den nu hedder fra 15. marts til 30. april, så det er ikke længere kun i april, at gedden har fredningstid.   Ovenstående er indført i ’Særlige Bestemmelser 2021’ som findes her på siden.  
Der kommer givetvis nogle flere ændringer til foreningens regler for fiskeriet, men det arbejdes der på p.t., så det kan fremlægges på næste års generalforsamling, så det kan være gældende fra kommende sæson.

Udskriv E-mail

Sankthans og General forsamling

Så nærmer vi os Sankt Hans og generalforsamligen:
Sankt Hans bliver uden bål på søen, men med grill selv fra kl. 17.30-18 for dem, som har lyst til at deltage.
Tag selv maden med, så mødes vi ved søen og hygger lidt.  

Husk tilmelding til spisning til generalforsamlingen, som er tirsdag d. 29. juni.
Sidste frist for tilmelding er til formanden på torsdag d. 24. juni, tlf. 21 15 35 66.

Udskriv E-mail

VIGTIG INFO

VIGTIG info vedrørende weekenden d. 5.-6. juni inkl. præmiefiskedagen:  
I weekenden har Roklubben gæster udefra, og det medfører en del trafik på Haraldsted Sø.
Der er træningspas både lørdag og søndag, formiddag og eftermiddag begge dage.
De har også udlagt bøjer på en 1000 meter bane ved Vrangeskov, samt en ’trafikbøje’ ved Humlebjerg, så de sejler sydom på vej mod Vrangeskov, og nordom på vej med klubben, for at undgå forvirring i strædet.  
Der kommer 25 robåde udefra og 2 følgebåde med motorer, ud over deres egne deltagere.  
De bliver ved briefingen fredag informeret om, at vi er på søen, og hvis I ser dem nærme sig, så bare RÅD AD DEM, og giv tegn til dem, hvis I har flåd eller paravaner ude langt fra båden. Det er de også informeret om, har vi aftalt.
Hellere råbe en gang for meget, end en gang for lidt, så vi undgår tæt sejlads.  

Yderligere kan det være, at de lægger nogle af deres både på land på vores plæne ved hegnet mod dæmningen, for de kan ikke alle være inde ved dem selv.  
Jeg har udtrykkelig gjort opmærksom på, at vores indkørsel skal friholdes.
Det skal de nok sørge for, kun når de skal have følgebådene i og op af vandet bruger de rampen.  

Prøv at få det til at fungere bedst muligt, så vi undgår for mange gener.
På forhånd tak.  

Med venlig hilsen   Søren Rath

Udskriv E-mail