RSF 1935

Ringsted • Sportsfiskerforening af 1935

Mede

Vi har årligt 4-8 mede konkurrencer som strækker sig fra april til Sidst i september. Fiskeriet foregår som regel i vores egne søer Haraldsted og Gyrstinge men et par ture udenbys bliver det da også til. Fiskeriet efter fredfiskene i vores søer må betegnes som rigtig fint, en dags fangst på 30kilo brasner er ikke usandsynligt, og når først fiskene er på din foder plads og du kan få dem stillet stabilt derude er der virkelig chancer for mange fisk i keepnettet. Rekorden på 4 timer i Gyrstinge har Kasper Nielsen med en fin vægt på 75,6kg. Og på 8 timer er vægten oppe på hele 153,3kg. Det er rigtig mange fisk, og siger noget om hvor mange fredfisk vores søer indeholder, ud over vores mange brasner har vi også fint med større gråskaller. Fiskeriet foregår i Gyrstinge oftest ude på 30-50m. hvor skrænten knækker.

Udskriv E-mail